Turkish Archives of Pediatrics
Review

Exercise in the treatment of childhood obesity

1.

Department of Pediatric Metabolism, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Turk Arch Pediatr 2020; 55: 2-10
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60430
Read: 3453 Downloads: 1048 Published: 25 November 2020

Changing lifestyles reduce the time spent by children on physical activity during the day. The result is an increasing frequency of childhood obesity, which has become one of the most common chronic diseases of childhood. Furthermore, the treatment of obesity in childhood is quite difficult, and the most common problem is non-compliance with obesity treatment. The path that will facilitate the adaptation to treatment comprises nutrition regulation and increased daily physical activity and psychological support. Diet alone leads to a significant reduction in both fat and non-fat body mass. However, adding exercise to dietary therapy improves weight loss by maintaining non-fat body mass. Even though exercise alone has little effect on weight loss, it provides a significant reduction in mortality. Moreover, regular physical exercise is also an important factor in regulating body composition during growth. However, changes in the child’s body during growth affect the motor power and performance, so it is necessary to plan the exercise according to the individual characteristics, age and sex of the child. Short-term frequent exercises are more entertaining and more accessible forms of exercise (dancing at home) for children, and enhance compliance with treatment. Starting treatment as soon as possible will also increase behavioral effectiveness and compliance. This paper focuses on the basics of exercise therapy, which is extremely beneficial for both healthy and obese children.


Çocuklarda obezite tedavisinde egzersiz

Değişen yaşam biçimleri çocuklarda gün içinde hareketli geçen süreyi azaltmaktadır ki, sonuç çocuklarda obezite sıklığının giderek artması ve çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından birisi haline gelmesidir. Dahası, çocukluk döneminde obezite tedavisi oldukça zordur ve çocuklarda obezite tedavisinde uyumsuzluk en sık görülen sorundur. Tedaviye uyumu kolaylaştıracak yol sadece beslenme düzenlenmesi değil, fiziksel aktivite ile birlikte psikolojik desteğin de verilmesidir. Diyet tek başına hem yağ hem de yağ dışı vücut kütlesinde belirgin azalmaya neden olur, ancak, diyet tedavisine egzersiz eklenmesi yağ dışı vücut kütlesini koruyarak kilo kaybını artırır. Egzersiz tek başına az kilo kaybı yapsa da, ölüm oranında önemli azalma sağlar. Düzenli fiziksel egzersiz, büyüme sırasında vücut kompozisyonunun düzenlenmesi için de önemli bir etkendir. Ancak, büyüme sırasında çocukların bedeninde meydana gelen değişimler motor gücü ve performansı etkiler. Bu yüzden çocuğun bireysel özellikleri, yaşı ve cinsiyetine göre egzersiz planı yapmak gerekir. Çocuklara verilecek kısa süreli sık egzersizler daha eğlenceli ve daha erişilebilir bir egzersiz şeklidir (evde dans etmek vb.) ve tedaviye uyumu artırır. Tedavinin mümkün olan en kısa zamanda başlanması da davranış tedavisi etkinliğini ve uyumu artıracaktır. Bu yazıda hem sağlıklı hem de obez çocuklar için son derece yararı olan ve çoğunlukla ihmal edilen egzersiz tedavisinin esasları üzerinde durulacaktır

Cite this article as: Bülbül S. Exercise in the treatment of childhood obesity. Turk Pediatri Ars 2020; 55(1): 2–10.

Files
EISSN 2757-6256