Turkish Archives of Pediatrics
Review

A guide for pediatric intensive care units: propositions from pediatric emergency medicine and intensive care society

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

3.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

4.

Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

5.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

6.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Turk Arch Pediatr 2006; 41: 139-145
Read: 167 Downloads: 142 Published: 16 December 2020

The importance of pediatric intensive care medicine is being more generally accepted in our country as services become more widely available. Indeed, important developments occurred in this field in recent years. The aim of these guidelines is to provide a reference point as new units are established or old ones undergo reconstruction, raising the quality of services to state of the art level. Representing the view of the Pediatric Emergency Medicine and Intensive Care Society, various aspects of pediatric intensive care services are discussed in this guideline, including organizational and administrative issues, hospital and unit facilities, personnel, and equipment requirements.


Çocuk yoğun bakım birimleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri

Çocuk yoğun bakımın önemi ülkemizde de giderek daha çok kabul edilmekte veyoğun bakım birimleri yaygınlaşmaktadır. Tıbbın bu alanında geçtiğimiz yıllarda önemli gelişmeler yaşanmış ve ilerlemeler kaydedilmiştir. Ülkemizde yeni bölümler kurulurken veya mevcut olanlar geliştirilirken yararlanabilecek bir kaynak oluşturmak ve hizmetlerin niteliğini çağdaş bir düzeye çıkarmak amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin görüşlerini yansıtan bu kılavuzda kurulacak veya geliştirilecek birimler için hizmetin düzenlenmesi, birimin fiziksel tasarımı, gerekli cihazlar ve altyapı sistemleri ile gerekli insan gücünün nitelikleri ve sayıları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Files
EISSN 2757-6256